Vyznamenání, řády a medaile

Waffen-SS používaly stejná vyznamenání jako Wehrmacht. Pravděpodobně nejznámějším vyznamenáním byl Železný kříž, ale byla jich i řada dalších. Wehrmacht a další ozbrojené složky nosily vyznamenání udělená během první světové války v podobě spon nebo v původní podobě. Celá vyznamenání nosili zejména důstojníci a muži, kteří nesloužili během první světové války. Podobně jako Spojenci nosili němečtí vojáci vyznamenání do bojů, ačkoliv v případě Waffen-SS vypadala občas na jejich maskovací uniformě podivně. 


Ritterkreutz des Eisernen Kreuzes

Ritterkreutz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub

Ritterkreutz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub und Schwertes

Ritterkreutz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub und Schwertes und Brillianten

Ritterkreutz des Eisernen Kreuzes mit goldenem Eichenlaub und Schwertes und Brillianten

Rytířský kříž Železného kříže

 
Knight's Cross  Oak Leaves

Oak Leaves  Knight's Cross of the Iron Cross with Oak Leaves, Swords and Diamonds

Založen v roce 1.9.1939, byl nástupcem Pour le Merite nebo "Blue Max" z první světové války. Pravděpodobně nejvíce ceněné vyznamenání v německé armádě. Ritterkreuz byl dáván za hrdinské činy. Byl nejvyšším vyznamenáním a za další hrdinství k němu mohly být přidány Dubové listy, Meče a Diamanty. Waffen-SS ukončily válku se 410 udělenými Rytířskými kříži. Celkem bylo uděleno 7.318 RK (42 spojencům Říše). Nošen kolem krku byl nápadný a byl vyhledávaným suvenýrem u Spojenců a Rusů. Proto nosilo mnoho mužů Waffen-SS upravený Železný kříž II. třídy. Stuha předávaná při ceremonii byla často nahrazována. Dubové listy byly založeny 3.6.1940 a bylo jimi vyznamenáno 882 vojáků (+ 8 německých spojenců). Meče byly založeny 15.7.1941 a bylo jimi vyznamenáno 160 mužů (Heer 76, Kriegsmarine 5, Luftwaffe 54, Waffen-SS 24, cizinci 1). Brilianty byly založeny 15.7.1941 a bylo jimi vyznamenáno 27 mužů (Heer 11, Kriegsmarine 2, Luftwaffe 12, Waffen-SS 2). Zlatý kříž byl založen 29.12.1944 a mělo jím být vyznamenáno 12 nejzasloužilejších mužů Říše po vítězné válce. Nakonec jím byl vyznamenán jen Hans-Ulrich Rudel – Stuka eso, který zničil přes 500 sovětských tanků.


Großkreuz des Eisernen Kreuzes

Velkokříž Železného kříže

  Gran Cross (with golden edges)

 

Velkokříž Železného kříže byl založen 1.9.1939 a udělován důstojníkům generálního štábu za strategická rozhodnutí dotýkající se vývoje války. Byl jím vyznamenán jen Reichsmarschall Hermann Göring.  


Eisernes Kreuz 1. und 2. Klasse

Železný kříž 1. a 2. třídy

  Iron Cross 1st Class  Iron Cross 2nd Class  Ribbon

Železný kříž byl založen 1.9.1939 a udělován ve dvou třídách. II. třída byla většinou prvním vyznamenáním pěchoty za statečnost a úspěšnost v boji a bylo jím vyznamenáno asi 3.000.000 mužů (27 žen). Nositelé Železného kříže z roku 1914 byly vyznamenáni sponou přidělenou původnímu Rytířskému kříži (Spange 1939 zum Eiseren Kreuz 1914). Byl zavěšen na červeno-bílo-černé stuze a nošen na druhé knoflíkové dírce na tunice nebo v knoflíkové dírce klopy u tuniky tankistů. Někdy byla také nošena spona. Železný kříž I. třídy byl předáván za další hrdinství a nošen na levé klopě, obdrželo jej asi 450.000 mužů (2 ženy). Byl ozdoben svastikou a letopočtem 1939. Na zadní straně byl stříbrný s letopočtem 1813. Byl předáván s certifikátem a malou dárkovou krabičkou.  


1939 Spange zum 1914 Eisernes Kreuz 1. und 2. Klasse

1939 Spona k 1914 Železnému kříži 1. a 2. třídy

   

Byla udělována držitelům Železného kříže I. a II. třídy z první světové války.


Kriegsorden des Deutschen Kreuzes in Gold und in Silber

Německý kříž ve stříbře a ve zlatě

  German Cross - Gold

Navržen profesorem Klienem z Mnichova byl založen v 28.9.1941. Byli jím za udatnost nebo úspěšnost v boji vyznamenáváni nositelé Železného kříže, kteří nebyli ještě navržení na Rytířský kříž. Existoval ve dvou stupních, stříbrný za vojenskou službu a zlatý za úspěšnost v boji. Bylo jich uděleno 24.404 zlatých a 1.114 stříbrných křížů, z toho 17.000 ve Waffen-SS a Wehrmacht. Byl vyráběn též látkový kříž, protože originální vyznamenání bylo poměrně těžké. Toto vyznamenání obdrželo mezi veterány přezdívku "Hitlerovo sázené vejce".


Infantrie-Sturmabzeichen

Útočný odznak pěchoty

    Infantry Assault Badge 

Nejrozšířenější vyznamenání pěchoty Waffen-SS. Stříbrný byl založen 20.9.1939 pro pěchotu a bronzový 1.6.1940 pro pancéřové granátníky a byl udělován za tři a více útoky nebo protiútoky.   


Nahkampfspange

Spona za boj zblízka

  Close Combat Bar

Toto vyznamenání bylo založeno 25.11.1942 a někdy respektováno více než Rytířský kříž. Bylo navrženo jako další stupeň Útočného odznaku pěchoty ve třech stupních. Bronzový byl dáván za 15 dnů neustálých bojových akcí, stříbrný za 30 a zlatý za 50 dnů. Každý nositel tohoto vyznamenání dostal 21 dnů dovolenky a v některých případech byl vyznamenán osobně Hitlerem. Bylo uděleno jen 403 těchto vyznamenání a zlatá verze nebyla nikdy udělena. 


Bandenkampfabzeichen

Protipartizánský odznak

    Anti-Partisan Badge

Tímto odznakem byl vyznamenáván personál účastnící se bojů proti partyzánům a byl založen 30.1.1944. Byl bronzový, stříbrný nebo zlatý za 20, 50 nebo 75 dnů v boji proti partyzánům.


Panzerkampfabzeichen

Tankový útočný odznak

  Tank badge.jpg (25937 bytes)  Tank Combat Badge (Bronze)  

Tankový útočný odznak byl založen 20.9.1939 (stříbrný) a 6.6.1940 (bronzový) a byl pro pancéřové granátníky, kteří byli součástí Panzer nebo Panzergrenadier divizí (ne motorizovaných divizí pěchoty). Na odznaku je tank Panzer IV. Častější verze byla určena pro vojáky, kteří se zúčastnili 25, 50, 75 a 100 útoků. Pozlacená verze byla pro 75 nebo 100 útoků.


Allgemeines Sturmabzeichen

Útočný odznak

  General Assault Badge 

Tento odznak byl navržen berlínskou firmou Wilhelm Ernst Peekhaus a byl ustaven 1.1.1940. Byl určen pro jednotky, které nebyly kvalifikovány pro obdržení Útočného odznaku pěchoty a kritériem pro obdržení byla účast ve třech různých útocích. V červnu 1943 byl ustaven nový odznak pro 25, 50, 75 a 100 útoků, poslední dva byly později pozlaceny.


Medaille Winterschlacht im Osten 1941/42

Medaile za východní frontu 1941-42

  Medal for the Winter Campaign in Russia 1941-42  Ribbon

Toto vyznamenání bylo ustaveno 26.5.1942 po první strašné zimě v roce 1941 na východní frontě. Ti, kdo přežili tuto zimu bez odpovídajícího zimního oblečení, což byl výkon sám o sobě, byli všichni vyznamenáni. Bylo nazýváno "Medaile zmrzlého masa" a bylo nošeno podobně jako Železný kříž II. třídy, jen spona v druhé knoflíkové dírce tuniky.


Kubanschild

Kubáňský štít

Kubáňský štít byl založen 21.9.1943 a použit pro všechen personál, který bojoval v bitvách na kubáňském předmostí (2. – 10.1943). Obdržel jej personál Luftwaffe, Kriegsmarine a armády, který sloužil 60 dnů nepřetržitě v oblasti, zúčastnil se hlavních bojů nebo byl zraněn v boji. Štít byl bronzový s orlicí a byl na něm letopočet 1943 a nápis "KUBAN". Představoval řeku Kubáň a pozice u Novorossijska, Krimskaji a bažin na severu. Byl vydáván spolu s certifikátem.


Krimschild

Krymský štít

Crimea Shield

Krimschild (Krymský štít) byl založen 7.7.1942 a určen všem příslušníkům Waffen-SS, Wehrmachtu a Polizei Regimentům (stejně jako členům Luftwaffe a Kriegsmarine), kteří se zúčastnili bojů v oblasti od 21. září 1941 do 4. července 1942. Bylo jich uděleno asi 100.000. Požadavky k udělení byly zúčastnit se větších bojů, sloužit tři měsíce v oblasti nebo zranění. Štít byl bronzový s mapou oblasti. Byl nošen na levém rukávu tuniky nebo pláště.


Demjanskschild

Děmjanský štít

 

Toto vyznamenání bylo založeno 25.4.1943 a udělováno za bitvu v Děmjanské kapse 1942, bylo jich uděleno asi 100.000. Byl udělován za 60 dnů služby v oblasti (Luftwaffe za 50 odlétaných misí) nebo za zranění během bojů.


Narvikschild

Narvický štít

  Narvik Shield

Narvikschild (Narvický štít) byl založen 19.8.1940 a byl udělován personálu Wehrmachtu, Kriegsmarine a Luftwaffe, kteří se zúčastnili bitvy o Narvik v Norsku od 9. dubna do 9. června 1940. Bylo jich uděleno asi 8.577. List vrtule představoval Luftwaffe, kotva Kriegsmarine a svlačec Wehrmacht (většina jednotek byla Gebirgs jednotky). Štít byl nošen stejně jako ostatní na levém rukávu tuniky.  


Cholmschild

Cholmský štít

  Cholm Shield

Cholmský štít byl založen 1.7.1942 a byli jím vyznamenáni účastnící se obrany pevnosti Cholm (1. – 5.1942), cca 5.500 mužů.


Lapplandschild

Laponský štít

  Lapland Shield

Laponský štít byl založen 1.5.1945 za účast v bojích v Laponsku (11.1944 – 5.1945).


Ärmelband Afrika

Rukávový pásek Afrika

  Afrika cuff title

Byl založen 15.1.1943 a udělován za účast v africkém tažení.


Ärmelband Kreta

 Rukávový pásek Kréta

  Kreta cuff title

Byl založen 16.10.1942 a udělován za výsadek na Krétě (20.5. – 27.5.1941).


Ärmelband Kurland

Rukávový pásek Kurlandy

  Kurland cuff title

Byl založen 12.3.1945 a udělován vojákům sloužícím v Kurlandské kapse.


Ärmelband Metz 1944

Rukávový pásek Mety 1944

  Metz 1944 Cuff title

Byl založen 24.10.1944 a byl udělován vojákům bránícím Mety proti americké armádě.


Heeres-Flakabzeichen

Protiletadlový odznak

  Army Anti-Aircraft Badge

Byl založen 13.7.1941 a byl předáván za akt hrdinství během protiletadlové služby, za zranění, veliteli baterie, když byla vyznamenána polovina mužů pod jeho velením nebo za 16 bodů (4 sestřel samostatně, 2 sestřel ve skupině, 1 vyhledání letadla světlometem).


Ballonbeobachterabzeichen des Heeres

Odznak armádního pozorovatele z balónu

  Army Balloon Observer's Badge

Byl založen 8.7.1944 ve třech třídách: bronzový, stříbrný a zlatý za pozorování z balónů (byly používány na východní frontě).


Fallschirmschützenabzeichen des Heeres

Armádní výsadkový odznak

  Army Parachutist Badge

Byl založen 15.6.1937 a byl dáván za 5 seskoků. Byl zrušen v roce 1939, když byly výsadkáři převedeni do Luftwaffe.


Tieffliegervernichtungsabzeichen

Odznak za sestřelení letadla

  Badge for shooting-down lowflying aircraft

Byl ustaven 12.1.1945 za sestřel letadla ruční zbraní nebo lehkým kulometem, stříbrný za každý sestřel, zlatý za 5 sestřelů.


Ehrenblatt Spange des Heeres

Čestná spona

  Honor Roll Clasp of the Heer

Byla ustavena 30.1.1944 jako mezistupeň Železného kříže a Rytířského kříže nebo Německého kříže ve zlatě, bylo jich uděleno 4.556.


Markmanship Lanyards

  Markmanship Lanyard (8 grade)

Byl ustaven 29.6.1936 za mistrovství ve střelbě z pušky nebo kulometu.


Scharfschützenabzeichen

Odznak pro odstřelovače

  Sniper's Badge

Byl ustaven 20.8.1944 pro odstřelovače v 1., 2. a 3. třídě za 60, 40 a 20 zabitých nepřátel.


Sonderabzeichen fur das Niederkammpfen von Panzerkampfwagen durch Einzelkampfer

Zvláštní odznak za zničení tanku v přímém boji

Iron Cross  tank destruction.jpg (28094 bytes)

Byl založen 9.3.1942 stříbrný a 18.12.1943 zlatý. Stříbrná verze byla udělena za každé vlastnoruční zničení tanku, pokud jej voják přežil. Zničení mohlo být provedeno ručním granátem, Panzerfaustem nebo jinou výbušninou. Navíc mohl vyznamenaný ihned dostat Železný kříž II. třídy. Zlatá verze byla za zničení 5 tanků, vyznamenaný mohl obdržet Železný kříž I. třídy. Toto vyznamenání nebylo určeno pro protitankové jednotky.


Abzeichen für angestellte und arbeiter des Heeres und Kriegsmarine

Vyznamenání za dlouhou službu

 

Bylo založeno v 4.1937 pro civilní zaměstnance letectva a armády za 25 let služby a nahrazeno 30.1.1938.


Medaille zur Erinnerung an den 13. März 1938

Pamětní medaile na 13.3.1938

  Commemorative Medal of 13 March 1938

Byla založena 1.5.1938 členům rakouské NSDAP nebo Němcům a Rakušanům, účastnícím se na anšlusu (celkem 318.689 osob).


Medaille zur Erinnerung an den 1. October 1938

Pamětní medaile na 1.10.1938

  Commemorative Medal of 1 October 1938  Ribbon

Byla založena 18.10.1938 a udělována účastníkům obsazení Sudet nebo Čech a Moravy, za obojí byla dávána spona Spange Prager Burg. Vyznamenáno 1.162.617 + 134.563 (Spange).


Ehrenkreuz 1914-18

Čestný kříž 1914-18

  Cross of Honour 1914-18  Ribbon

Byl založen 13.7.1934 a byl dáván za službu v 1. světové válce ve třídách bojový, nebojový, rodičovský a vdovský. K 1.2.1937 bylo uděleno 6.202.883 (bojových), 1.120.449 (nebojových), 345.132 (vdovských) a 373.950 (rodičovských).


Kraftfahr-Bewährungsabzeichen

Řidičský odznak

  Driver's Service Badge - Bronze

Byl ustaven 23.10.1942 za službu řidiče ve vojenských tažení po 1.12.1940 ve třech třídách: bronzový (90 dnů služby), stříbrný (120 dnů služby), zlatý (135 dnů služby).


Medaille für den Italienisch-Deutschen Feldzug in Afrika

Medaile za italsko-německé tažení v Africe

  Italo-German Campaign Medal in Africa  Ribbon

Byla ustavena v roce 1942, Italové byli vyznamenáváni jen jako členové DAK. V Itálii bylo nošení zakázáno 29.3.1944.


Deutsches Schutzwall-Ehrenzeichen

Německá obranná medaile

      Ribbon

Byla založena 2.8.1939 a často nazývaná "Medaile Západního valu". Udělovala se za práci na opevněních, výcvikových oblastí nebo opravách již existujících (minimálně 3 týdny). Byla nošena jako spona nad levou kapsou. Bylo vyznamenáno 622.064 osob.Udělování bylo zastaveno 31.1.1941.


Wehrmacht-Dienstauszeichnung

Medaile za dlouhou službu ve Wehrmacht

  Long Service Award 12 years

Byla ustavena 16.3.1936 a předávána za službu v armádě v těchto třídách: stříbrná (4 roky), zlatá (12 let), stříbrný kříž (18 let), zlatý kříž (25 let), dubové listy (40 let).


Medaille zur Erinnerung an die Heimkerhr des Memellandes

Pamětní medaile Memel

  Return of Memel Commemorative Medal

Byla založena 1.5.1939 za účast na anexi Memelu (23.3.1939). Bylo vyznamenáno 31.322 osob.


Spanienkreuz

Španělský kříž

  Spanish Cross in Bronze with Swords  

 

Byl ustaven 17.4.1939 za účast ve Španělské občanské válce, ve třídách: Zlatý s diamanty (28 osob), Zlatý s meči (1.126), Stříbrný s meči (8.304), Stříbrný bez mečů (327), Bronzový s meči (8.462), Bronzový bez mečů (7.869). Dalších 315 vojáků bylo vyznamenáno speciální verzí (Ehrenkreuz für Hinterbliebene Deutscher Spanienkämpfer).


Verwundeten-Abzeichen

Odznak za zranění ve Španělsku

  Spanish Civil War Wound Badge

Byl ustaven 22.5.1939 ve třídách černý, stříbrný a zlatý, vyznamenáno bylo 183 osob.


Panzertruppenabzeichen der Legion Condor

Tankový odznak Legion Condor

  Tank Combat Badge of Legion Condor

Byl ustaven v 9.1936 a byl určen pro tankisty, vyznamenáno bylo 415 osob, speciálním odznakem ve zlatě byl vyznamenán Oberst von Thoma.


Kriegsverdienstmedaille

Válečná medaile za zásluhy

  War Merit Medal  Ribbon

Byla ustavena 19.8.1940 pro civilisty, kteří měli podíl na válečných zásluhách. 


Kriegsverdienst Kreuz

Válečný kříž za zásluhy 1. a 2. třídy

  War Merit Cross 1st Class with swords  War Merit Cross 2nd Class with swords

  Ribbon    Ribbon

Válečný kříž 2. a 1. třídy byl založen 1.9.1939 a s Meči byl udělován za statečnost, bez Mečů vojákům nebo civilistům, kteří se přímo neúčastnili válečných operací. Bylo uděleno Křížů 2. třídy 6.134.950 s Meči a 1.591.567 bez Mečů a Křížů 1. třídy 483.603 s Meči a 91.239 bez Mečů.


Ritterkreuz des Kriegsverdienstkeuzes

Rytířský kříž válečného kříže za zásluhy

  Knights Cross to the War Merit Cross with swords   Front

Byl ustaven 19.8.1940 a byl udělován nositelům Kříže za zásluhy 1. třídy, vyznamenáno bylo 211 s Meči a 48 bez Mečů.


Goldene Ritterkreuz des Kriegsverdienstkeuzes

 Zlatý Rytířský kříž válečného kříže za zásluhy

  Knights Cross to the War Merit Cross in Gold

Byl ustaven 31.10.1944 a byl udělován nositelům Rytířského kříže za zásluhy, vyznamenáno bylo 21 osob, byl postaven výše než Rytířský kříž.


Verwundeten-Abzeichen

Odznak za zranění

     

Odznak byl založen 1.9.1939 a bylo jím vyznamenáno cca. 5.000.000 osob. Byl ve třech třídách: černý (1-2 zranění), stříbrný (3-4 zranění), zlatý (5 zranění).


Verwundeten-Abzeichen 20 Juli 1944

Odznak za zranění 20.7.1944

  Wound Badge, 20 July 1944

Odznak byl založen 2.9.1944 a byl dáván za zranění při pokusu o atentát na Adolfa Hitlera. Byl ve třech třídách: černý, stříbrný, zlatý.


SS-Dienstauszeichnung

Vyznamenání za dlouhou službu v SS

  Long Service Award 8 years

Založeno 30.1.1938, za příslušnost k SS, 1. třída (25 let), 2. třída (12), 3. třída (8), 4. třída (4, nebylo pro důstojníky).


SS-Sporteereteeken

SS čestný sportovní odznak

Založen 1941, pro členy Germaansche SS in Nederland za sportovní výkony.


Germanische Leistungsrune

Germánská runa tělesné zdatnosti

  Germanic Proficiency Runes

Založena 15.7.1943, místní názvy: Dánsko: SS-Æresruner nebo SS-Ærestegn, Holandsko: Germaansche Leistungsrune, Norsko: Germanske Runemerke nebo Germanske Dugleiksrune.


Schutzstaffel Fördernde Mitglieder

 


SS-Heimwehr Danzig

   

   


Warschauschild

Varšavský štít

 

 Varšavský štít byl založen 10.12.1944 za účast při potlačení povstání ve Varšavě (1.8.1944 – 4.10.1944). Tento štít se pro ekonomické potíže nedostal do výroby.


Duenkirchenschild

Dunkirský štít

Dunkirský štít byl neoficiálním vyznamenáním a založil je patrně na konci roku 1944 velitel obklíčené německé posádky v Dunkerque (15.000 mužů, udržela se až do konce války) Konteradmiral Frederik Frisius.


Lorientschild

Lorientský štít

 

Lorientský štít byl neoficiálním vyznamenáním a založil je patrně na konci roku 1944 velitel obklíčené německé posádky v Lorientu (26.000 mužů, udržela se až do konce války) generál Fahembacher.


Balkanschild

Balkánský štít

Tento štít byl určen pro vojáky bojující na Balkáně proti Rudé armádě a byl na počátku roku 1945 představen Hitlerovi, ale nikdy nebyl masově vyráběn. Velitel části divize SS Prinz Eugen na Balkáně SS-Oberscharführer Fredrich Olesh uvádí, že vyznamenával tímto štítem asi 250 vojáků.


Ärmelband Spanien

Rukávový pásek Španělsko

 

3.6.1939 jím byly vyznamenáni příslušníci Legion Condor, který bojoval v občanské válce ve Španělsku náčelníkem štábu armády (Oberbefehlshaber des Heeres), Generalem von Brauchitschem na přehlídce v Doberitz.